Przybliżmy sam projekt…

Projekt pt. „Uczmy się uczyć” uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu Ośrodka Rozwoju Edukacji nr 1/POKL/3.3.4/2013 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji: 01.04.2014 – 31.07.2015.

Projekt jest realizowany wyłącznie na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, jednak skala jego oddziaływania jest ogólnokrajowa. Opracowany program, jak i stworzone materiały dydaktyczne (tzw. obudowa) będą przedmiotem upowszechnienia na terenie całego kraju. Każda szkoła podstawowa będzie mogła korzystać z naszego programu i naszych doświadczeń! Projekt jest przedsięwzięciem partnerskim. Fundacja Europa+ i Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój wspólnie opracowały i realizują projekt.

Co w ramach projektu?

Głównym zadaniem projektu jest opracowanie autorskiego, innowacyjnego programu nauczania pt. Edukacja dla przyszłości – uczmy się uczyć poznając siebie i świat dla edukacji wczesnoszkolnej. Celem programu jest kształtowanie i rozwijanie umiejętności myślenia naukowego, w połączeniu z przekazaniem uczniom umiejętności uczenia się, jako sposobu zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji. Ważnym elementem programu jest rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związkach z kulturą narodową i europejską. A dodatkowo:

 • Opracowanie narzędzi dydaktycznych, które będą uzupełnieniem zajęć, prowadzonych w oparciu o nowy program. Wiele z tych materiałów dostępnych będzie z wykorzystaniem komputerów i sprzętu multimedialnego.
 • Pilotażowe wdrożenie programu w szkołach podstawowych z terenu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, począwszy od pierwszej klasy, połączone z doposażeniem placówek w sprzęt komputerowy i materiały dydaktyczne. Zajęcia w oparciu o nowy program realizowane będą już dla klas I-III roku szkolnego 2014/2015.
 • Opracowanie materiałów dydaktycznych dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy chcieliby skorzystać z programu w swojej klasie, w połączeniu z cyklem szkoleń oraz stworzeniem narzędzi do komunikacji.
 • Upowszechnienie programu na terenie całego kraju, tak aby został on wykorzystany w jak największej liczbie szkół podstawowych.

Założenia programu nauczania

Program został opracowany zgodnie z celami kształcenia i zadaniami edukacji wynikającymi z aktualnie obowiązującej podstawy programowej. Innowacja programu obejmuje planowane wdrażanie uczniów do umiejętności uczenia się, dlatego w programie są zawarte treści poszerzające jego zakres tematyczny:

 • kształtowanie pozytywnego stosunku uczniów do nauki poprzez poznanie wartości nauki i rozbudzanie pozytywnej motywacji poznawczej, organizacji miejsca do nauki i higienę pracy umysłowej, umiejętnego wykorzystywania czasu poprzez planowanie czynności, w tym m.in. kontrolę czasu oglądania TV i grania w gry komputerowe;
 • w procesie nauczania projektowane są okazje edukacyjne, np. zachęcające dzieci do pytań, do umiejętnego słuchania, koncentracji uwagi, lepszego zapamiętywania, zdobywania informacji z różnych źródeł i nabywania umiejętności myślenia (z wykorzystaniem m.in. metody „sześciu myślowych kapeluszy”).

Zagadnienie uczenia się jest rozwijane również w aspekcie podstaw przedsiębiorczości (na miarę rozwoju dziecka) o tematy m.in. jak gospodarować kieszonkowym, jak i dlaczego trzeba oszczędzać i rozsądnie wydawać pieniądze.

W ramach poznawania swojej „małej ojczyzny” dzieci wspólnie z nauczycielem zrealizują m.in. projekty edukacyjne i badawcze:

 • 1. „Nasza miejscowość – historia – ludzie – zabytki”;
 • 2. „Nasza miejscowość przyjazna dzieciom”;
 • 3. „Miejscowość przyjazna naszym dziadkom”;
 • 4. „Oprowadzamy zagranicznych przyjaciół po ciekawych miejscach w naszej miejscowości”.

Zaplanowano również projekt wyzwalający postawy przedsiębiorcze:

 • 1. „Jak organizować czas wolny dzieciom w naszej miejscowości?”;
 • 2. „Co ważnego i ciekawego można zrobić dla dzieci na moim osiedlu?”.

Zakładanym efektem działań innowacyjnych programu jest:

 • umiejętność uczenia się dzieci (zgodna z etapem psychologicznego rozwoju), jako przygotowanie do samodzielnej nauki w klasie IV;
 • wzrost pozytywnej motywacji wewnętrznej i świadomości, dlaczego warto się uczyć;
 • uczenie się myślenia poprzez koncentrowanie się na faktach, emocjach, zaletach i korzyściach;
 • docenianie walorów miejscowości i wychowanie do przyjaznych kontaktów z sąsiadami;
 • aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym miejscowości (projektowanie zmian na lepsze dla dobra dzieci i mieszkańców).

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookie w celu lepszego dzialania oraz speniania idynwidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję